ÉLETÜNK AZ ÜZENETÜNK

2012.-évi Közhasznúsági jelentés

 

18039032-9499-569-14 Pk.60.0094/2010

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

8640 Fonyód, Magay utca 2.

Kiegészítő melléklet 2012 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.

 

A szervezet bemutatása:

A szervezet neve: Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

A szervezet rövidített neve:

Székhelye: 8640 Fonyód, Magay utca 2

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2010. június 25.

Nyilvántartásba vétel sorszáma: 3266

Bírósági bejegyzés száma:Pk.60.094/2003

Közhasznúsági besorolása: közhasznú

Főbb tevékenységek: Az Alapvető Emberi értékek oktatása és terjesztése Magyarország felnőtt és gyermekkorú lakossága körében. Az Alapvető Emberi Értékeket oktató és ezen elvek szerint működő intézmények támogatása. Az Alapvető Emberi Értékek oktatási program tananyagának fejlesztése, ilyen jellegű kiadványok terjesztése. Azoknak az önzetlen, segítő szándékú csoportoknak az összefogása és segítése, akik a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket és az elszegényedett családokat támogatják, valamint együttműködik azon személyekkel és szervezetekkel, amelyek az Alapvető Emberi Értékek alapján működnek és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elősegítése érdekében tevékenykednek. A természeti környezet megismertetése, védelme, az állatok védelme, védett természeti értékek megóvása, a társadalom környezeti szemléletének formálása. Magyarországon a környezettudatos gondolkodásának kialakításának elősegítése.

2. A számviteli politika rövid ismertetése Szervezetünk választása alapján a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti Egyszerűsített éves beszámoló elkészítését választotta, melyhez a kettős könyvvitel rendszerében vezeti nyilvántartásait

a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Szervezetünk az 5 000 Ft-ot meghaladó értékű eszközeit nyilvántartásba veszi a tárgyi eszközök közt, 100 000 Ft bekerülési érték alatt üzembe helyezéskor egy összegben elszámolja az értékcsökkenést, ezt meghaladó érték felett a számvitel törvény alapján számolja el az értékcsökkenést. 5 000 Ft beszerzési érték alatt a beszerzést az anyagköltségek közt számolja el.

b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága A számviteli törvény alapján számolja el. Kisértékű (100 000 Ft alatti) eszköznél azonnal, a nagyobb értékű eszközök értékcsökkenésének elszámolása pedig 12.31-én történik. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Nem történt c.)

Befektetett eszközök tárgyévi változása: Nincsenek

d.) Forgóeszközök: A számviteli időszak végén szervezetünk 290 e Ft készpénzzel rendelkezett. Bank: 60 e Ft Lekötött betét 0 e Ft Pénztár: 230 e Ft

e.) Követelések Értéke 0 e Ft

f.) Saját tőke Értéke 290 e Ft Amelyből alaptőke 100 e Ft tőkeváltozás (előző évek eredménye) -65 e Ft, tárgyévi eredmény 255 e Ft

g.) Kötelezettségek Nincsenek

h.) Passzív időbeli elhatárolások Nincsenek

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

3.1 A vagyoni helyzet alakulása Tétel megnevezése Előző évi Tárgyév Változás %-a Befektetett eszközök 0 0

Immateriális javak Tárgyi eszközök 0 0

Befektetett pénzügyi eszközök

Forgóeszközök 35 290 728,57%

Készletek Követelések 0 0

Értékpapírok Pénzeszközök 35 290 728,57%

Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen 35 290 728,57%

Saját tőke 35 290 728,57%

Induló tőke /jegyzett tőke 100 100 0,00%

Tőkeváltozás/Eredmény 85 -65 -176,47%

Lekötött tartalék Értékelési tartalék

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tev.) -150 255 -270,00%

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

Céltartalékok Kötelezettségek 0 0

Hátrasorolt kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0

Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen 35 290 728,57% 3.2

A pénzügyi helyzet alakulása

Összesen (e Ft)

Nyitó pénzállomány 01.01. 35

Záró pénzállomány 12.31. 290

Változás: 728% 3.3

A jövedelmi helyzet alakulása

Az szervezet 2012 évben tevékenysége folytatása során 366 e Ft bevételre tett szert. melyből: Támogatás 366 e Ft

Kiadások alakulása:

Anyagjellegű ráfordítások 36

Személyi jellegű ráfordítások 0

Értékcsökkenési leírás 0

Egyéb ráfordítások 75

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0

Rendkívüli ráfordítások 0

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány 2012 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

4. Tájékoztató rész 2012-ben a Fonyódi kulturális Intézmények részére 10.000.-Ft pénzadományt adtunk, környezetvédelmi előadások, foglalkozások céljára. Sopronban tartós élelmiszergyűjtés és ennek átadása az Élj tudatosan életmód expón. Ezenkívül Ádventkor alapítványunk ételt és ruhát osztott a rászorulóknak Sopronban és ételt osztottunk Mosonmagyaróváron is. Tűzifát és élelmiszert vásároltunk a rászorulóknak. Alapítványunk soproni, győri, budapesti, fonyódi aktivistái folyamatosan végeznek önkéntes tevékenységet és önzetlen szolgálatot embertársaik javára. Az Alapítvány tagjai rendszeres előadásokat tartanak az AEÉ klubokban Fonyódon, Sopronban és előadásokat tartanak különböző klubokban, Budapesten, Zalaegerszegen, Siófokok és Fonyódon, valamint Somogyváron az Ált.iskolában havonta tartanak eladásokat az AEÉ-ről.

A beszámolót összeállította: Bene Sándor mérlegképes könyvelő Reg. szám:125232

Kaposvár, 2013. május 15.

Dr. Dégi Zoltán elnök

18039032-9499-569-14 Pk. 60.0094/2010

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

8640 Fonyód, Magay utca 2.

Kiegészítő melléklet 2012 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.

A szervezet bemutatása:

A szervezet neve: Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány A szervezet rövidített neve:

Székhelye: 8640 Fonyód, Magay utca 2

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2010. június 25.

Nyilvántartásba vétel sorszáma: 3266

Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.094/2003

Közhasznúsági besorolása: közhasznú

Főbb tevékenységek: Az Alapvető Emberi értékek oktatása és terjesztése Magyarország felnőtt és gyermekkorú lakossága körében. Az Alapvető Emberi Értékeket oktató és ezen elvek szerint működő intézmények támogatása. Az Alapvető Emberi Értékek oktatási program tananyagának fejlesztése, ilyen jellegű kiadványok terjesztése. Azoknak az önzetlen, segítő szándékú csoportoknak az összefogása és segítése, akik a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket és az elszegényedett családokat támogatják, valamint együttműködik azon személyekkel és szervezetekkel, amelyek az Alapvető Emberi Értékek alapján működnek és az emberi méltóság tiszteletben tartásának elősegítése érdekében tevékenykednek. A természeti környezet megismertetése, védelme, az állatok védelme, védett természeti értékek megóvása, a társadalom környezeti szemléletének formálása. Magyarországon a környezettudatos gondolkodásának kialakításának elősegítése. 2. A számviteli politika rövid ismertetése Szervezetünk választása alapján a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti Egyszerűsített éves beszámoló elkészítését választotta, melyhez a kettős könyvvitel rendszerében vezeti nyilvántartásait a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Szervezetünk az 5 000 Ft-ot meghaladó értékű eszközeit nyilvántartásba veszi a tárgyi eszközök közt, 100 000 Ft bekerülési érték alatt üzembe helyezéskor egy összegben elszámolja az értékcsökkenést, ezt meghaladó érték felett a számvitel törvény alapján számolja el az értékcsökkenést. 5 000 Ft beszerzési érték alatt a beszerzést az anyagköltségek közt számolja el. b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága A számviteli törvény alapján számolja el. Kisértékű (100 000 Ft alatti) eszköznél azonnal, a nagyobb értékű eszközök értékcsökkenésének elszámolása pedig 12.31-én történik. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Nem történt c.) Befektetett eszközök tárgyévi változása: Nincsenek d.) Forgóeszközök: A számviteli időszak végén szervezetünk 290 eFt készpénzzel rendelkezett. Bank: 60 eFt Lekötött betét 0 eFt Pénztár: 230 eFt e.) Követelések Értéke 0 eFt f.) Saját tőke Értéke 290 eFt Amelyből alaptőke 100 eFt tőkeváltozás (előző évek eredménye) -65 eFt, tárgyévi eredmény 255 eFt g.) Kötelezettségek Nincsenek h.) Passzív időbeli elhatárolások Nincsenek 3.A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 3.1 A vagyoni helyzet alakulása Tétel megnevezése Előző évi Tárgyév Változás %-a Befektetett eszközök 0 0 Immateriális javak Tárgyi eszközök 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök 35 290 728,57% Készletek Követelések 0 0 Értékpapírok Pénzeszközök 35 290 728,57% Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 35 290 728,57% Saját tőke 35 290 728,57% Induló tőke /jegyzett tőke 100 100 0,00% Tőkeváltozás/Eredmény 85 -65 -176,47% Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tev.) -150 255 -270,00% Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 Céltartalékok Kötelezettségek 0 0 Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 Passzív időbeli elhatárolások Források összesen 35 290 728,57% 3.2 A pénzügyi helyzet alakulása Összesen (e Ft) Nyitó pénzállomány 01.01. 35 Záró pénzállomány 12.31. 290 Változás: 728% 3.3 A jövedelmi helyzet alakulása Az szervezet 2012 évben tevékenysége folytatása során 366 e Ft bevételre tett szert. melyből: Támogatás 366 e Ft Kiadások alakulása: Anyagjellegű ráfordítások 36 Személyi jellegű ráfordítások 0 Értékcsökkenési leírás 0 Egyéb ráfordítások 75 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány 2012 évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 4. Tájékoztató rész 2012-ben a Fonyódi kulturális Intézmények részére 10.000.-Ft pénzadományt adtunk, környezetvédelmi előadások, foglalkozások céljára. Sopronban tartós élelmiszergyűjtés és ennek átadása az Élj tudatosan életmód expón. Ezenkívül Ádventkor alapítványunk ételt és ruhát osztott a rászorulóknak Sopronban és ételt osztottunk Mosonmagyaróváron is. Tűzifát és élelmiszert vásároltunk a rászorulóknak. Alapítványunk soproni, győri, budapesti, fonyódi aktivistái folyamatosan végeznek önkéntes tevékenységet és önzetlen szolgálatot embertársaik javára. Az Alapítvány tagjai rendszeres előadásokat tartanak az AEÉ klubokban Fonyódon, Sopronban és előadásokat tartanak különböző klubokban, Budapesten, Zalaegerszegen, Siófokok és Fonyódon, valamint Somogyváron az Ált.iskolában havonta tartanak eladásokat az AEÉ-ről.

A beszámolót összeállította: Bene Sándor mérlegképes könyvelő

Reg. szám:125232 Kaposvár, 2013. május 15. Dr. Dégi Zoltán elnök

E-mail értesítést kérek a rendezvény​ekről, programokról és kiadványaikról

 

Név
E-mail
Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot

 
 
 

FACEBOOK OLDALUNK
 
 

 
 
ALAPÍTVÁNYUNK BLOGJAI
EGY HELYEN
 
 
ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSI LEHETŐSÉGE

Köszönjük, ha gondol ránk!

tovább

 
ADOMÁNYOK, FELAJÁNLÁSOK RÉSZÜNKRE!
Amennyiben támogatni szeretné tevékenységeinket, munkánkat megtudhatja a részleteket...
 

tovább

 
Az olvasósarok folyamatosan frissül
 
Az Olvasósarok oldal folyamatosan frissül. Ide kerülnek fel részletek Dörnyei Katalin könyveiből. Ezen kívül egyéb érdekességekből is ízelítőt kaphatunk.
 

tovább

 
Beszélgetések a kertben -videók


Kátai Piroska beszélget az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú alapítvány alapítóival: Dörnyei Katalinnal és férjével Lacival.
 

tovább

 
A környezet és természetvédelem, a környezettudatos és egészséges életmód és táplálkozás terjesztése céljából hoztuk létre a fonyódi ZÖLD KÖR klubot.
 

tovább