ÉLETÜNK AZ ÜZENETÜNK

AlapítványAz Alapítvány tartós közhasznú célja:

 

Az Alapvető Emberi Értékek oktatása és terjesztése Magyarország felnőtt és gyermekkorú lakossága körében,

Az Alapvető Emberi Értékeket oktató és ezen elvek szerint működő intézmények támogatása,

Az Alapvető Emberi Értékek oktatási program tananyagának fejlesztése, ilyen jellegű kiadványok terjesztése,

Azoknak az önzetlen, segítő szándékú csoportoknak az összefogása és segítése, akik a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket és az elszegényedett családokat támogatják,

A természeti környezet megismertetése, védelme, az állatok védelme, védett természeti értékek megóvása, a társadalom környezeti szemléletének formálása,

Magyarországon a környezettudatos gondolkodás kialakításának elősegítése.

 

 

Melyek az alapvető emberi értékek?

 

IGAZSÁG

BÉKE

SZERETET

ERKÖLCS

ERŐSZAK-NÉLKÜLISÉG

 

Ez az öt alapvető emberi érték. Ezek az alapértékek a személyiség öt megnyilvánulásából fakadnak. Mindegyik alapérték a hozzá tartozó személyiség-megnyilvánulás legmagasabb szintjét képviseli.

 

Fizikai – Erkölcs

Értelmi – Igazság

Érzelmi – Béke

Pszichikai – Szeretet

Lelki – Erőszak-nélküliség

Igazság

 

Az igazság a mindannyiunkat mozgató alapvető élet-elv. E nélkül nem élhetünk. Ha egyszer megszűnnénk létezni, a világ is megszűnne velünk együtt. Ez az alapvető élet-elv nem más, mint az emberi Lélek, a minden élőlényben lakozó Isteni szikra. Ez az Igazság a forrása mindennek, ez az erő készteti dobogásra a szívet, lélegzésre a tüdőt és működésre a szervezetet. Az emberi értelem feladata ezen Igazság felismerése. Érdekes módon, ha az ember felismeri és megtapasztalja az Igazságot, rájön, hogy a világon mindent és mindenkit ugyanez az Igazság éltet. Tehát lényegében mindannyian Egyek vagyunk.

 

Erkölcs

 

Az Igazság a mindennapi gyakorlatban az erkölcsös életvitelben nyilvánul meg. A cselekedet fizikai síkon történik: minden tett valamilyen gondolatból indul ki. Ha ez a gondolat nem az emberi vágyakból fakad, hanem az ember jóakaratából, akkor a cselekedet erkölcsös. Az erkölcsös viselkedésnek az élet minden területén meg kell nyilvánulnia. Nem csak az egyén, de a társadalom jólétét is szolgálnia kell. Az univerzum minden teremtménye a teremtés egy-egy láncszeme, és ahogy minden láncszemnek tökéletesnek kell lennie, hogy a lánc ne bomoljon szét, minden teremtménynek is tökéletességre kell törekednie, hogy az Univerzum kifogástalanul működjön.

 

Béke

 

Minden emberi törekvés célja a lelki béke elérése. Akár jót, akár rosszat gondol vagy tesz az ember, a célja az, hogy az élet békés és boldog legyen. A lelki békét sokkal könnyebb elérni, ha az ember tisztában van azzal, hogy milyen lelki tulajdonságokat kell ápolnia. Csak akkor vagyunk képesek lelki békére szert tenni, ha érzelmi világunk kiegyensúlyozott. Ez nem tétlen, negatív állapot, hanem annak felismerése, hogy az érzelmi konfliktusok és viharok sohasem állják ki az Igazság és az Erkölcs próbáját. A lelki béke az „Erővel eltöltött nyugalom” állapota: az embernek fel kell ismernie, hogy csak önmagában találja meg a boldogságot. A lelki béke sokszor elérhetetlennek tűnik, mégis valósággá válhat számunkra, ha a bennünk lakozó Erőben bízva jót cselekszünk, mindenkiben meglátjuk a jót, és magunk is jóságra törekszünk. Addig nem beszélhetünk világbékéről, amíg minden ember meg nem valósítja saját lelki békéjét. Ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy minél korábban, a megfelelő életkorban megkezdjük a munkát, ha harmóniát szeretnénk otthonunkban és a társadalomban, a nemzeten belül, és végül a világban. Csakis ekkor tud az ember a kozmosszal, a világgal harmóniába kerülni.

 

Szeretet

 

Az emberi jellem lelki megnyilvánulása a Szeretet forrása. A bennünk lakozó Isten az egyéni Lélek ereje, és a szeretet által nyilvánul meg. Ez a Szeretet az univerzumban található legnagyobb Erő, és az emberi természet mozgatórugója. A Szeretet nem érzelem, hanem az energia egy formája, amelyben minden pillanatban mindenki egyformán részesül. Az élet minden formájára hat, és olyan különös tulajdonsággal bír, hogyha megosztják, növekszik. Az élet sokkal egyszerűbbé és boldogabbá válik, amikor az önzetlen szeretetet megtapasztaljuk, és az „adni és megbocsátani” elvét gyakoroljuk.

 

Erőszak-nélküliség

 

Az erőszak kerülése az ember lelki teljesítményének legmagasabb foka. Ezt nevezzük egyetemes Szeretetnek, amely túllép az embertársak iránt érzett szereteten, mert magába fogad minden élőlényt és élettelen dolgot. Ez az emberi lét egyetemes síkja. Itt képes az ember megtapasztalni a minden teremtménnyel való alapvető Egységét. Ez az Egység abból a felismerésből fakad, hogy az ember felelősséggel tartozik az Univerzum minden megnyilvánulásáért s alkotóeleméért. A legkevesebb amit tehetünk, hogy minden élőlényre kiterjesztjük szeretetünket. Az erőszak kerülése a többi ember iránt barátságot, harmóniát és megértést jelent, a növény- és állatvilággal kapcsolatban pedig azt, hogy ne ártsunk, vagyis – ahol csak lehetséges – kerüljünk el minden olyan cselekedetet, ami az élővilág ártalmára van. A természettel kapcsolatban az erőszak kerülése azt jelenti, hogy tartsuk szem előtt a természeti törvényeket és a természet egyensúlyát.

 

 

E-mail értesítést kérek a rendezvény​ekről, programokról és kiadványaikról

 

Név
E-mail
Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot

 
 
 

FACEBOOK OLDALUNK
 
 

 
 
ALAPÍTVÁNYUNK BLOGJAI
EGY HELYEN
 
 
ADÓ 1 % FELAJÁNLÁSI LEHETŐSÉGE

Köszönjük, ha gondol ránk!

tovább

 
ADOMÁNYOK, FELAJÁNLÁSOK RÉSZÜNKRE!
Amennyiben támogatni szeretné tevékenységeinket, munkánkat megtudhatja a részleteket...
 

tovább

 
Az olvasósarok folyamatosan frissül
 
Az Olvasósarok oldal folyamatosan frissül. Ide kerülnek fel részletek Dörnyei Katalin könyveiből. Ezen kívül egyéb érdekességekből is ízelítőt kaphatunk.
 

tovább

 
Beszélgetések a kertben -videók


Kátai Piroska beszélget az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú alapítvány alapítóival: Dörnyei Katalinnal és férjével Lacival.
 

tovább

 
A környezet és természetvédelem, a környezettudatos és egészséges életmód és táplálkozás terjesztése céljából hoztuk létre a fonyódi ZÖLD KÖR klubot.
 

tovább